Meteen naar de content

Volg ons

Vanaf €80,00 leveren wij zonder verzendkosten naar Duitsland!

Vanaf € 150,00 bezorgen wij gratis binnen de EU!

Neem contact met ons op

Herroepingsrecht bij verkoop van goederen

Herroepingsrecht
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn.)

Herroepingsrecht

herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen een maand zonder opgave van redenen te herroepen.
De opzegtermijn is één maand vanaf de dag


- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen, mits u één of meerdere goederen in één bestelling heeft besteld en deze in één keer wordt of wordt geleverd ;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u meerdere goederen als onderdeel van één bestelling heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd ;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Leon Reuber, Pfarrer-Kreins-Straße 3, 52538 Selfkant, telefoonnummer: +491772050682, e-mailadres: info@kleinland.de) een duidelijke verklaring (bijv. verzonden brief of een e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wordt aangeboden door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract , aan ons of aan Leon Reuber, Dechant-Kamper-Straße 36, 52538 Selfkant retourneren of overhandigen . De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Redenen voor uitsluiting of verval

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten


- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum spoedig zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder kan worden geleverd dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer heeft geen invloed;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

Bij contracten vervalt het herroepingsrecht voortijdig

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending als hun verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na levering is verbroken.Voorbeeld herroepingsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Aan Leon Reuber, Pfarrer-Kreins-Straße 3, 52538 Selfkant , e-mailadres: info@kleinland.de :

- Ik/ wij (*) herroep hierbij het door mij/ ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

- Naam consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij melding op papier)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Sneller verzenden

Verzekerde verzending vanuit Duitsland zorgt voor korte levertijden. De levertijd binnen Duitsland is meestal slechts 2-3 werkdagen . Vanaf € 60,00 bezorgen wij gratis!

Terugbetalingsgarantie:

Bevalt het product je niet? Geen probleem! Als je niet tevreden bent met een product, heb je 30 dagen geld-terug-garantie. Meer informatie vindt u in onze annuleringsvoorwaarden .

Bespaar bij elke bestelling met onze KleinLand kortingspunten

Maak een klantaccount aan in onze online shop en ontvang bij elke aankoop kortingspunten, die kunnen worden omgezet in een voucher . U kunt hier meer informatie vinden .