Meteen naar de content

Volg ons

Vanaf €80,00 leveren wij zonder verzendkosten naar Duitsland!

Vanaf € 150,00 bezorgen wij gratis binnen de EU!

Neem contact met ons op

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als bij de volgende verwerkingen geen andere gegevens worden verstrekt.
"Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

server logbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.
Elke keer dat u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en tijd van de oproep, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van ons aanbod.
Uw gegevens worden onder meer naar Canada verzonden. De EU-commissie heeft een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd voor gegevensoverdrachten naar Canada.

Contact

Aansprakelijk
Neem contact met ons op als je wilt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Leon Reuber, Dechant-Kamper-Straße 36, 52538 Selfkant Duitsland, +491772050682, info@kleinland.de


Klantcontact via e-mail
Als u per e-mail zakelijk contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze ter beschikking heeft gesteld. De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.
Indien de contactopname dient ter uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. advies over kooprente, opstelling van een offerte) of een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst betreft, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit b AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.
We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Verzamelen en verwerken bij gebruik van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze heeft verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact te leggen.
Indien de contactopname dient ter uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. advies over kooprente, opstelling van een offerte) of een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst betreft, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit b AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.
We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


Klantaccount bestellingen

klantenrekening
Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens voor zover daar gespecificeerd. Het doel van de gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.

Verzameling, verwerking en openbaarmaking van persoonlijke gegevens bij het plaatsen van bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Non-provisioning betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lid b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
Uw gegevens worden doorgegeven aan bijvoorbeeld de door u geselecteerde rederijen en dropshipping-aanbieders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor de orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. De hoeveelheid datatransmissie wordt tot een minimum beperkt.
Uw gegevens worden onder meer naar Canada verzonden. De EU-commissie heeft een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd voor gegevensoverdrachten naar Canada.


beoordelingen reclame

Gegevensverzameling bij het schrijven van een opmerking
Wanneer u reageert op een artikel of bijdrage, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen voor zover deze door u zijn verstrekt. De verwerking dient om opmerkingen mogelijk te maken en opmerkingen weer te geven. Door de opmerking in te dienen, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Wanneer uw opmerking is gepubliceerd, wordt alleen de naam die u opgeeft gepubliceerd.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Ongeacht de contractverwerking gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd.


Uw gegevens worden in het kader van de orderverwerking doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing. Een overdracht aan andere derden vindt niet plaats.

Gebruik van e-mailadres voor het verzenden van direct mail
We gebruiken uw e-mailadres, dat we hebben ontvangen in het kader van de verkoop van goederen of diensten, voor de elektronische verzending van reclame voor onze eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met degene die u al bij ons hebt gekocht, voor zover u deze hebben geen bezwaar gemaakt tegen het gebruik ervan. Het verstrekken van het e-mailadres is vereist voor het sluiten van het contract. Non-provisioning betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar vindt u in het colofon. U kunt hiervoor ook de daarvoor bestemde link in de actie-e-mail gebruiken. Hier zijn geen andere kosten aan verbonden dan de transportkosten volgens de basistarieven.


betalingsdienstaanbieder

PayPal gebruiken
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het PayPal-privacybeleid. U vindt deze op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Gebruik van persoonlijke gegevens bij het selecteren van Klarna-betalingsopties
Om u de betaalmogelijkheden van Klarna te kunnen aanbieden, zullen wij persoonsgegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, aan Klarna doorgeven. Op deze manier kan Klarna beoordelen of je gebruik kunt maken van de via Klarna aangeboden betaalmogelijkheden en de betaalmogelijkheden aanpassen aan jouw wensen. Algemene informatie over Klarna is beschikbaar op: https://www.klarna.com/de/ . Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Klarna op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/ de_de/privacy .


koekjes
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u op de hoogte worden gesteld voordat cookies worden geplaatst en kunt u individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, voorkomt. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.
Via onderstaande links leest u hoe u cookies kunt beheren (inclusief deactiveren) in de belangrijkste browsers:

Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij anders vermeld in de verklaring inzake gegevensbescherming, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs nadat u van pagina bent veranderd, en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op artikel 25 (2) TTDSG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Gebruik van wettelijke AVG-cookie
We gebruiken de tool voor toestemmingsbeheer AVG Legal Cookie van beeclever GmbH (Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz a. Rh.; "beeclever") op onze website. De tool stelt u in staat om toestemming te geven voor gegevensverwerking via de website, met name het plaatsen van cookies, en om gebruik te maken van uw herroepingsrecht voor reeds gegeven toestemming.
De gegevensverwerking dient om de noodzakelijke toestemming voor de gegevensverwerking te verkrijgen en te documenteren en daarmee om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Er kunnen cookies worden gebruikt. De volgende informatie kan onder andere worden verzameld en verzonden naar beeclever: geanonimiseerd IP-adres, datum en tijd van toestemming, URL van waaruit de toestemming is verzonden, anoniem, willekeurig, versleutelde sleutel, toestemmingsstatus. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.
De gegevens worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6 (1) (c) AVG.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij beeclever op: https://gdpr-legal-cookie.com/pages/terms-conditions en op https://gdpr-legal-cookie.com/pages/ datenschutzerklarung.


Analyse van het volgen van advertenties

Gebruik van Google Analytics
Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en zijn bezoekers, evenals voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de in opdracht van de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina's, verwijzende URL (website via waarmee u onze website bezoekt), de website heeft bezocht), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De op deze manier gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https:/ /business.safety.google/adsprocessorterms/. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.
IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij de behoeftegerichte en gerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
U kunt voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google worden verzonden en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Om het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics op verschillende apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich afmelden voor alle systemen en apparaten die hiervoor worden gebruikt om volledig effect te hebben. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er opnieuw verzoeken naar Google gestuurd. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: Google Analytics uitschakelen .
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/ en op https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de .
Gebruik van Google Ads-conversies bijhouden
We gebruiken het online advertentieprogramma "Google Ads" op onze website en, in dit verband, conversietracking (evaluatie van bezoeken). Google Conversion Tracking is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).

Als u op een advertentie klikt die door Google is geplaatst, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonsidentificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Als gevolg hiervan kunnen cookies op geen enkele manier worden gevolgd via de websites van Ads-klanten.
De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen worden verzonden naar de servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https:/ /business.safety.google/adscontrollerterms/ .
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
U kunt gepersonaliseerde reclame voor u deactiveren in de instellingen voor adverteren bij Google. Instructies hiervoor zijn te vinden op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door externe providers voorkomen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar vermelde aanvullende opt-out-informatie te implementeren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google naar: https://www.google.de/policies/privacy/

Plug-ins en diversen

Gebruik van Google Tag Manager
Wij gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.

Deze applicatie beheert JavaScript-tags en HTML-tags die worden gebruikt om met name tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient voor het op de behoefte gebaseerde ontwerp en de optimalisatie van onze website.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en daardoor worden ook geen persoonsgegevens verwerkt. Het maakt het echter mogelijk om extra tags te activeren die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier .
Gebruik van sociale plug-ins via "Shariff"
We gebruiken plug-ins voor sociale netwerken op onze website. We gebruiken de privacyveilige "Shariff"-knop zodat u de controle over uw gegevens behoudt.

Er worden geen links naar de servers van de sociale netwerken tot stand gebracht en bijgevolg worden er geen gegevens verzonden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
"Shariff" is een ontwikkeling van de specialisten van het computertijdschrift c't. Het zorgt voor meer privacy op het web en vervangt de gebruikelijke "deel"-knoppen op sociale netwerken. Meer informatie over het Shariff-project vindt u hier https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html .
Als u op de knop klikt, verschijnt er een pop-upvenster waarin u met uw gegevens kunt inloggen bij de betreffende aanbieder. Pas nadat u actief bent ingelogd, wordt er een directe verbinding met de sociale netwerken tot stand gebracht.
Door in te loggen geeft u toestemming voor het doorgeven van uw gegevens aan de betreffende social media provider. Hier worden onder andere zowel uw IP-adres als informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, verzonden. Als u tegelijkertijd bent verbonden met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, wordt de verzamelde informatie ook toegewezen aan uw overeenkomstige profielen. U kunt deze toewijzing alleen voorkomen door uit te loggen van uw sociale media-accounts voordat u onze website bezoekt en voordat u de knoppen activeert. De hieronder genoemde sociale netwerken zijn geïntegreerd met behulp van de functie "Shariff".
Meer gedetailleerde informatie over de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van de gegevens, evenals uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gekoppelde gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieders.

Facebook van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland):
https://www.facebook.com/policy.php
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum .


Instagram van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) https://help.instagram.com/155833707900388 .
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic /gegevensbescherming/internationale-dimensie-gegevensbescherming /standaardcontractbepalingen-scc_nl .

Pinterest van Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS) https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS.

Twitter van Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94107, VS) https://twitter.com/privacy
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS.

Gebruik van Google reCAPTCHA
We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website . De query dient om onderscheid te maken tussen invoer door een mens en geautomatiseerde, machinale verwerking. Voor dit doel wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google voor de reCAPTCHA-service nodig heeft, aan Google doorgegeven. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en indien nodig ook verzonden naar de servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks .
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG in ons doorslaggevende legitieme belang bij het beschermen van onze website tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy .

Google onzichtbare reCAPTCHA gebruiken
We gebruiken de onzichtbare reCAPTCHA-service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.
Dit dient om onderscheid te maken tussen invoer door een mens en geautomatiseerde, machinale verwerking. Op de achtergrond verzamelt en analyseert Google gebruiksgegevens die door Invisible reCaptcha worden gebruikt om reguliere gebruikers van bots te onderscheiden. Voor dit doel wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de Invisible reCAPTCHA-service naar Google verzonden.

Deze gegevens worden door Google verwerkt binnen de Europese Unie en mogelijk ook in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks .
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG in ons doorslaggevende legitieme belang bij het beschermen van onze website tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy

Gebruik van YouTube
We gebruiken de functie voor het insluiten van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube") op onze website. YouTube is een Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") gelieerde onderneming.
De functie toont op YouTube opgeslagen video's in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Als gevolg hiervan slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de website. Alleen wanneer je een video bekijkt, wordt informatie daarover naar YouTube gestuurd en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks .
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij de behoeftegerichte en gerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten op dit gebied en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van YouTube op https://www.youtube.com/t/privacy .


Rechten van betrokkenen en bewaartermijn

Duur van opslag
Na voltooiing van het contract worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, met name fiscaal en handelsrecht, en vervolgens verwijderd na het verstrijken van de periode, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten op grond van artikel 15 tot 20 AVG: Recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.
Bovendien hebt u volgens artikel 21 lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6 lid 1 f AVG en tegen verwerking met het oog op direct marketing.


Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.

U kunt onder meer een klacht indienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, die u kunt bereiken onder de volgende contactgegevens:

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noordrijn-Westfalen
Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf
Telefoon: +49 211 384240
Fax: +49 211 38424999
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de


Recht van bezwaar
Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie met effect voor de toekomst .

Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat het bezwaar is ingediend, zullen wij de verwerking van de betreffende gegevens ten behoeve van direct marketing staken.

laatste update: 01/10/2022

Sneller verzenden

Verzekerde verzending vanuit Duitsland zorgt voor korte levertijden. De levertijd binnen Duitsland is meestal slechts 2-3 werkdagen . Vanaf € 60,00 bezorgen wij gratis!

Terugbetalingsgarantie:

Bevalt het product je niet? Geen probleem! Als je niet tevreden bent met een product, heb je 30 dagen geld-terug-garantie. Meer informatie vindt u in onze annuleringsvoorwaarden .

Bespaar bij elke bestelling met onze KleinLand kortingspunten

Maak een klantaccount aan in onze online shop en ontvang bij elke aankoop kortingspunten, die kunnen worden omgezet in een voucher . U kunt hier meer informatie vinden .