Meteen naar de content

Volg ons

Vanaf €80,00 leveren wij zonder verzendkosten naar Duitsland!

Vanaf € 150,00 bezorgen wij gratis binnen de EU!

Neem contact met ons op

Algemene voorwaarden en klantinformatie

Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisvoorzieningen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons als leverancier ( Leon Reuber ) sluit via de website kleinland.de. Tenzij anders is overeengekomen, is het opnemen van eventuele termen die u hebt gebruikt, in strijd met.

(2) Een consument in de zin van de volgende voorschriften is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen .

(2) Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen wij u een bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten via het online winkelwagensysteem onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving zijn vermeld.

(3) Het contract komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem:
De goederen bestemd voor aankoop: worden in de "winkelwagen" geplaatst. U kunt de betreffende knop in de navigatiebalk gebruiken om de "winkelwagen" op te roepen en daar op elk moment wijzigingen door te voeren.
Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van uw persoonlijke gegevens, evenals de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden de bestelgegevens weergegeven als een besteloverzicht.


Als u een instant-betalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel geleid of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van de instant-betaling systeem.
Als u naar het betreffende instant-betalingssysteem wordt doorgestuurd, maakt u de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. Ten slotte worden de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven op de website van de aanbieder van het instant payment-systeem of nadat u bent doorgestuurd naar onze online shop.


Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.
Door de bestelling te verzenden via de daarvoor bestemde knop ("kopen" of soortgelijke aanduiding), verklaart u zich op juridisch bindende wijze akkoord met het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

(4) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract vindt plaats via e-mail, in sommige gevallen automatisch. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons hebt opgegeven correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gegarandeerd is en vooral dat dit niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Speciale afspraken over aangeboden betaalmethoden

(1) Betaling via Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. Betaling geschiedt in elk geval aan Klarna:
  • Sofortüberweisung: Verkrijgbaar in Duitsland en Oostenrijk. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.
  • Creditcard (Visa/Mastercard): Beschikbaar in Duitsland en Oostenrijk. De afschrijving vindt plaats nadat de goederen of tickets zijn verzonden / de dienst beschikbaar is of, in het geval van een abonnement, volgens de gecommuniceerde tijden.

Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vind je hier . Algemene informatie over Klarna vind je hier . Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Klarna .


Meer informatie over Klarna vind je hier . Je vindt de Klarna-app hier .

§ 4 retentierecht , eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het vorderingen uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 5 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk bij levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en om ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

(3) Als een kenmerk van de goederen afwijkt van de objectieve eisen, wordt de afwijking alleen geacht te zijn overeengekomen als u door ons hiervan op de hoogte bent gesteld vóór het indienen van de contractuele verklaring en de afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk tussen de contractpartijen is overeengekomen .

§ 6 Rechtskeuze

(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

Leon Ruber
Pfarrer-Kreins-Strasse 3
52538 Zelfkant
Duitsland
Telefoon: +491772050682
E-mail: info@kleinland.deAlternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr .


2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Contractsluiting" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1. Contracttaal is Duits .

3.2. We bewaren niet de volledige tekst van het contract. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie bij overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegestuurd.

4. Gedragscodes

5. Essentiële kenmerken van de goederen of dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en/of dienst zijn terug te vinden in het betreffende aanbod.

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1. De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijzen en zijn inclusief alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen via een daarvoor bestemde knop op onze website of in het betreffende aanbod worden opgeroepen, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd.

6.3. U moet de kosten dragen voor de overboeking (bankoverschrijving of wisselkoerskosten) in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie is gedaan.

6.4. De voor u beschikbare betaalmethoden worden onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding weergegeven.

6.5. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.2. Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de opdrachtnemer of een ander voor de uitvoering van de zending verantwoordelijke vervoerder opdracht heeft gegeven.

8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

Aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de "Garantie"-bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van Händlerbund, die gespecialiseerd zijn in IT-recht, en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agb-service .

laatste update: 01.01.2022


Sneller verzenden

Verzekerde verzending vanuit Duitsland zorgt voor korte levertijden. De levertijd binnen Duitsland is meestal slechts 2-3 werkdagen . Vanaf € 60,00 bezorgen wij gratis!

Terugbetalingsgarantie:

Bevalt het product je niet? Geen probleem! Als je niet tevreden bent met een product, heb je 30 dagen geld-terug-garantie. Meer informatie vindt u in onze annuleringsvoorwaarden .

Bespaar bij elke bestelling met onze KleinLand kortingspunten

Maak een klantaccount aan in onze online shop en ontvang bij elke aankoop kortingspunten, die kunnen worden omgezet in een voucher . U kunt hier meer informatie vinden .